Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
styczeń 2016
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy zasilania obiektów bazy logistycznej wraz z częścią administracyjną położonej w Lędzinach przy ulicy Zawiszy Czarnego, na parcelach położonych przy ulicach: Oświęcimskiej, Turyńskiej, Dworskiej, Łącznej, Miodowej i Mysłowickiej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej z dwoma przyłączami dla dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dwulokalowych przy ulicy Frycza-Modrzewskiego w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej przy ulicy Targiela w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazu z przyłączem przy ulicy Leśnej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej dla budynku mieszkalnego przy ulicy Olchowej w Tychach.

6

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganej dokumentacji w sprawie budowy zasilania obiektów bazy logistycznej wraz z częścią administracyjną położonej w Lędzinach przy ulicy Zawiszy Czarnego, na parcelach położonych przy ulicach: Oświęcimskiej, Turyńskiej, Dworskiej, Łącznej, Miodowej i Mysłowickiej w Tychach.

7

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganej dokumentacji w sprawie budowy sieci gazowej przy ulicy Nadrzecznej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach przy ulicy Wiejskiej.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazu wraz z przyłączem gazu do hal magazynowych w rejonie ulicy Oświęcimskiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o zebraniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Tychach przy ulicy Modrzewiowej.

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przełączeniem istniejącego przyłącza gazu do nowoprojektowanej sieci gazowej przy ulicy Stolarskiej w Tychach.

Powrót