Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2015
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie osiedlowej sieci cielnej wysokich parametrów do szeregu ośmiu budynków mieszkalnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Żorskiej w Tychach.

2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ulicy Żwakowskiej nr 54-60 w Tychach.

3

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ciągu placu ograniczonego ulicami Bocheńskiego i Batorego w Tychach.

4

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia ciągu pieszego przy ulicy Sienkiewicza 10-14 od strony Potoku Tyskiego.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z  włączeniem do sieci SN i nN dla zasilania budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Żniwnej i Głównej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Jeżynowej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji transformatorowej, linii kablowych SN/nN oraz złączy kablowych dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

8

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Damrota w Tychach, w granicach terenów zamkniętych.

9

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM_R na liniach kolejowych.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie linii kablowej średniego napięcia dla wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej Lędziny.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci i przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku biurowego przy ulicy Fabrycznej w Tychach.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla projektowanych budynków mieszkalnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej przy ulicy Jutrzenki w Tychach.

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ulicy Rubinowej w Tychach.

14

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tychach przy ulicy Wiejskiej.

15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie osiedlowej sieci cieplnej w/p do szeregu ośmiu budynków mieszkalnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Żorskiej w Tychach.

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy rowu odwadniającego w rejonie ulicy Laryskiej w Mysłowicach.

17

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie budowy stacji transformatorowych, linii kablowych SN/nN oraz złączy kablowych dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

Powrót