Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
lipiec 2015
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z trzema przyłączami do budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej zlokalizowanego w Tychach przy ulicy Jutrzenki.

2

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wydaniu decyzji w sprawie budowy gazociągu transportu biogazu z Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice do planowanego Parku Wodnego w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z dwoma przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ulicy Nowej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tychach przy ulicy Wiejskiej.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami oraz rozbiórka istniejącego budynku przedszkola przy ul. Niepodległości 44 w Mysłowicach.

6

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Jeżynowej w Tychach.

7

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganej dokumentacji w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ulicy Rubinowej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Nowej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji santarnej i deszczowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Żorskiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

11

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM_R na liniach kolejowych.

12

Obwieszczenie o zebraniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z dwoma przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ulicy Nowej w Tychach.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji transformatorowej, linii kablowych SN/nN oraz złączy kablowych dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie osiedlowej sieci ciepłowniczej dla obszaru Stare Tychy, w tym budynki przy ulicy Księdza Kapicy i ulicy Sienkiewicza.

Powrót