Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2015
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Jeżynowej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowych SN, nN, złącza kablowego SN i kontenerowej stacji transformatorwej przy ulicy Podleskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Złotej w Tychach.

4

Obwieszczenie o zgromadzeniu dokumentów w sprawie rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Jeżynowej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Jeżynowej w Tychach.

7

Obwieszczenie o zebraniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Żorskiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ulicy Rubinowej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach.

10

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu transportu biogazu z Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice do planowanego Parku Wodnego w Tychach.

11

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Damrota w Tychach, w granicach terenów zamkniętych.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami oraz rozbiórka istniejącego budynku przedszkola przy ul. Niepodległości w Mysłowicach.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy rowu odwadniającego w rejonie ulicy Laryskiej w Mysłowicach.

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z dwoma przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ul. Nowej w Tychach.

15

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy tłoczni P32 wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychach przy ulicy Żorskiej.

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zasilenia zakładu TOP S.A. w wodę technologiczną z istniejącej oczyszczalni ścieków "Czułów" w rejonie ulicy Katowickiej w Tychach.

17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej n/c wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Żorskiej w Tychach.

18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie osiedlowej sieci ciepłownmiczej dla obszaru Stare Tychy, w tym budynki przy ul. Ks. Kapicy i ul. Sienkiewicza.

Powrót