Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
maj 2015
1

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganej dokumentacji w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy rowu odwadniającego w rejonie ulicy Laryskiej w Mysłowicach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Żorskiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie linii kablowej średniego napięcia do wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej Jaroszowice.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Mysłowickiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci gazowej z 2 przyłączami gazu przy ulicy Pomarańczy w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Nowej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Borowej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego przy ulicy Leszczynowej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wodociągowej przy ulicy Złotej w Tychach.

11

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Mysłowickiej w Tychach.

12

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie linii kablowej średniego napięcia do wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej Jaroszowice.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowych SN, nN, złącza kablowego SN i kontenerowej stacji transformatorowej przy ulicy Podleskiej w Tychach.

Powrót