Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
kwiecień 2015
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zasilenia zakładu TOP S.A. w wodę technologiczną z istniejącej oczyszczalni ścieków "Czułów".

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie osiedlowej sieci ciepłowniczej dla obszaru Stare Tychy, w tym budynki przy ulicy Księda Kapicy i ulicy Sienkiewicza.

3

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganej dokumentacji w sprawie budowy sieci gazowej przy ulicy Pomarańczy w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sali gimnastycznej, przebudowy sieci elektroenergetycznej, budowy miejsc postojowych z drogami wewnętrznymi przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach przy ulicy Laryskiej

5

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganej dokumentacji w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ulicy Leszczynowej w Tychach.

6

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganej dokumentacji w sprawie rozbudowy sieci gazowej przy ulicy Borowej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy gazociągu fi 63 PE zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Wiosennej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Mysłowickiej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci wodociągowej przy ul. Jaśkowickiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. przebudowy rowu odwadniającego w rejonie ul. Laryskiej w Mysłowicach w ramach zadania: "Opracowanie projektu wykonawczego budowy odwodnienia rejonu budynku ul. Laryska 83 w Mysłowicach"

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowy przyłacza gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej w Tychach.

12

Obwieszczenie o zebraniu wymaganych dokumentów ws. rozbudowy gazociągu fi 63 PE zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Wiosennej w Tychach.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. linii kablowej średniego napięcia do wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej "Jaroszowice" w rejonie ul. Jaroszowickiej w Tychach.

14

Obwieszczenie o zebraniu wymaganych dokumentów ws. budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, przebudowa sieci elektroenergetycznej, budowa miejsc postowjowych z drogami wewnętrznymi przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach przy ul. Laryskiej

Powrót