Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
marzec 2015
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazu ziemnego z dwoma przyłączami dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach przy ul. Pod Lasem.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj. układem pompownia-tłocznia ścieków i przyłączami do zespołu 5 budynków jednorodzinnych rzy ul. Piaskowej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. osiedlowej sieci ciepłowniczej dla obszaru Stare Tychy, w tym budynki przy ul. Ks. Kapicy i ul. Sienkiewicza.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy sieci wodociągowej przy ul. Browarowej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci gazowej z 2 przyłączami gazu przy ul. Pomarańczy w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej przy ul. Borowej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego przy ul. Leszczynowej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowy przyłącza do budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbiórki oraz budowy nowego obiektu mostowego w ciągu ulicy Boliny nad potokiem Bolina w Mysłowicach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy gazociągu fi 63 PE zasilającego budnek mieszkalny przy ul. Wiosennej w Tychach.

11

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganej dokumantacji ws. budowy sieci wodociągowej przy ul. Browarowej w Tychach.

12

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumantów ws. rozbudowy sieci gazu ziemnego z dwoma przyłączami dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Pod Lasem w Tychach

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, przebudowie sieci elektroenergetycznej, budowie miejsc postojowych z drogami wewnętrznymi przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach przy ul. Laryskiej.

14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej przy ul. Skotnica w Tychach.

Powrót