Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
grudzień 2015
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zasilania obiektów bazy logistycznej wraz z częścią administracyjną położonej w Lędzinach przy ulicy Zawiszy Czarnego, na parcelach położonych przy ulicach: Oświęcimskiej, Turyńskiej, Dworskiej, Łącznej, Miodowej i Mysłowickiej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ulicp w sprawie budowy kablowej sieci rozdzielczej nN przy ulicy Norwida w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazu z przyłączem przy ulicy Leśnej w Tychcach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy sieci oświetlenia zewnętrznego placu zabaw w rejonie ulicy Wejchertów i Edukacji w Tychach

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej przy ulicy Nadrzecznej w Tychach

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej przy ulicy Targiela w Tychach

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej z przyłączem dla projektowanego budyku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przełączeniem istniejącego przyłącza gazu do nowoprojektowanej sieci gazowej przy ulicy Stolarskiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Tychach przy ulicy Modrzewiowej.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej dla budynku mieszkalnego przy ulicy Olchowej w Tychach.

Powrót