Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
październik 2015
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kablowej sieci rozdzielczej nN przy ulicy Norwida w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami gazu do 2 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Jutrzenki w Tychach.

3

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego przy ulicy Świerkowej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN dla zasilania budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Żniwnej i Głównej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej średnioprężnej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Głównej w Tychach.

6

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami do 2 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Jutrzenki w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazu z przyłączem do budynku mieszkalnego w Tychach przy ulicy Modrzewiowej.

8

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie zasilania oświetlenia (2 latarnii) placu zabaw przy ulicy Frycza Modrzewskiego w Tychach.

9

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odwodnienia przy drodze al. Jana Pawła II w Tychach.

10

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia przy alei Bielskiej 75-79, 83-87 w Tychach.

Powrót