Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
styczeń 2015
1

Obwieszczenie o zebraniu wymaganych dokumentów ws. rozbudowy sieci gazowej przy ul. Skotnica w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej z 2 przyłączami przy ul. Pomarańczy w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy gazociągu do lokali usługowychw przy ul. Katowickiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Kwiatów w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku zlokalizowanego przy ul. Zwierzynieckiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budoy sieci wodociągowej przy ul. Browarowej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj. układem pompownia-tłocznia ścieków i przyłączami do zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Piaskowej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbiórki oraz budowy nowego obiektu mostowego w ciągu ulicy Boliny nad potokiem Bolina w Mysłowicach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. instalacji radiokomunikacyjnej P4 TYC0016F na dachu istniejącego budynku, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 103 w Tychach.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. sieci odprowadzającej wody opadowe i oczyszczone ścieki sanitarne z projektowanej hali magazynowej przy ul. Oświęcimskiej w Tychach.

Powrót