Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
wrzesień 2014
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy wysokoparametrowej osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn250 od komory XXIX do komory przy ul. Bocheńskiego w rejonie Teatru Małego wraz z przyłączami do budynków  "Andromeda", "Teatr Mały" i budynków mieszkalnych SM "Lokum" przy ulicach: Bacha, Brzechwy, Budowlanych, Bratarskiej, Batorego, Bohaterów Warszawy, Ojca Bocheńskiego w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy wysokoparametrowej osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn250 od punktu włączenia w sieć rozdzielczą Północ 2xDn400 do budynku Szpitala Miejskiego, budynku mieszkalnego al. Bielska 80-82 i Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego w Tychach.

3

Obwieszczenie o podjęciu postępowania ws. instalacji radiokomunikacyjnej P4 TYC0016F na dachu istniejącego budynku przy ul. Armii Krajowej 103 w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej z 2 przyłączami gazu przy ul. Pomarańczy w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Szkolnej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ulicach: Wiśniowej, Wiejskiej i Szkolnej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. przebudowy kabla SN-20kV relacji stacja M1032 - M0945 przy ul. Fabrycznej w Tychch.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy odcinka linii kablowej SN dla zasilania budownictwa mieszkaniowego przy ul. Myśliwskiej w Tychach.

9

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania ws. skweru dla pieszych i rowerzystów pn. "Wilczy Kąt", realizowanego w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenów przy ul. Wilczej oraz Leśnej na cele rekreacyjne"

10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania ws. budowy energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej w Tychach, od łącznika ul. Szkolnej do granic z gminą Wyry.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Gen. de Gaulle'a w Tychach.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Sportowej w Tychach.

13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o wydaniu decyzji ws. budowy sieci trakcji trolejbusowej - ul. Sikorskiego, Stoczniowców'70 w Tychach w ramach inwestycji "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa sieci trakcji trolejbusowej".

14

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy o wszczęciu postępowania ws. przebudowy odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki, a mostami w ul. Katowickiej i Bielskiej w Tychach; zadanie pn. "Podwyższenie prawego brzegu Potoku Tyskiego na odcinku od km 7+522 do km 7+430".

15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilajacej budynki mieszkalne przy ul. Szkolnej w Tychach.

Powrót