Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2014
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej, kolidującej z rozbudową baru piwnego przy ul. Konecznego w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Dworskiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej wraz z budową 3 przyłączy gazu do budynków zlokalizowanych w Tychach przy ul. Nad Potokiem.

4

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy odcinka linii kablowej SN dla zasilania budownictwa mieszkaniowego przy ul. Myśliwskiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego przy ul. Konwalii w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz  z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących przy ul. Jaroszowickiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy linii kablowej średniego napięcia relacji: Katowice-Murcki, słup nr 7659 - Katowice-Kostuchna, słup nr 7542, przy ul. Boya-Żeleńskiego w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Sportowej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej z 2 przyłączami gazu przy ul. Pomarańczy w Tychach.

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaw ws. rozbudowy sieci gazu ziemnego z 4 przyłączami do 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicach: Katowickiej i Orzechowej w Tychach.

12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. przebudowy kabla SN-20kV relacji stacja M1032 - M0945 przy ul. Fabrycznej w Tychach.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Dworskiej w Tychach.

14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej, kolidującej z rozbudową baru piwnego przy ul. Konecznego w Tychach.

15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego przy ul. Skotnica w Tychach.

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Grabowej i Pomarańczy w Tychach.

Powrót