Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
lipiec 2014
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Konwalii w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących przy ul. Jaroszowickiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tychach przy ul. Kalinowej.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy sieci i przyłącza gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinego przy ul. Katowickiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszalny przy ul. Lipowej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazu ziemnego dla budynku usługowego w rejonie ulic Mysłowickiej i Turyńskiej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Narcyzów w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ul. Dzwonkowej w Tychach.

10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci trakcji trolejbusowej - ul. Sikorskiego, Stoczniowców'70 w Tychach w ramach inwestycji "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa sieci trakcji trolejbusowej".

11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Grabowej w Tychach.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy sieci elektroenergetycznej nN w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wiejskiej, Wiśniowej, Wierzbowej, Szkolnej w Tychach.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Wierzbowej w Tychach.

14

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania o zmianie decyzji ws. budowy kanalizacji sanitarnej dla zespołu 27 budynków mieszkalnych przy ul. Jankowickiej w Tychach.

15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Skotnica w Tychach.

16

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej oczyszczone ścieki z terenu oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Chemików do rzeki Gostynki.

Powrót