Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2014
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Lipowej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Jabłoni w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu  ziemnego dla budynku usługowego w rejonie ulic Mysłowickiej i Turyńskiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o podjęciu postępowania ws. budowy sieci elektroenergetycznej nN w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wiejskiej, Wiśniowej, Wierzbowej, Szkolnej w Tychach, w ramach projektu "Przebudowa sieci nN w Tychach".

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy wodociągu przy ul. Przemysłowej i Towarowej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne w rejonie ulic: Wilczej, Wiejskiej i Szkolnej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ul. Dzwonkowej w Tychach.

8

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Narcyzów w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Żarnowieckiej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy kanalizacji sanitarnej dla zespołu 27 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Tychach przy ul. Jankowickiej.

11

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla obiektu przy ul. Dzwonkowej w Tychach.

12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Nadrzecznej w Tychach.

13

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci i przyłącza gazu dla budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej w Tychach.

Powrót