Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
maj 2014
1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tychach przy ul. Kalinowej.

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla obiektu przy ul. Bratków w Tychach.

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy wodociągu przy ul. Pogodnej w Tychach.

4

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla obiektu przy ul. Dzwonkowej w Tychach.

5

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci wodociągowej dla zespołu 23 budynków mieszkalnych przy ulicach Wilczej i Wiejskiej w Tychach.

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Jabłoni w Tychach.

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynku mieszjakne w rejonie ulic: Wilczej, Wiejskiej i Szkolnej w Tychach.

8

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania ws. instalacji radiokomunikacyjnej P4 TYC0016F na dachu istniejącego budynku przy ul. Armii Krajowej w Tychach.

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychac-Czułowie - gazociąg średniego ciśnienia De 60/43 w ciągu ulicy Leszczynowej i Modrzewiowej.

10

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wspólnej w Tychach.

11

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla obiektu przy ul. Dzwonkowej w Tychach.

12

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Nadrzecznej w Tychach.

13

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy wodociągu przy ul. Przemysłowej i Towarowej w Tychach.

14

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. rozbudowy wolnostojącej stacji transformatorowej 20/0,4 kV przy ul. Rymarskiej w Tychach.

15

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy kanalizacji sanitarnej dla zespołu 27 budynków mieszkalnych przy ul. Jankowickiej w Tychach.

16

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Lipowej w Tychach.

17

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Bursztynowej w Tychach.

18

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Rubinowej i Szmaragdowej w Tychach.

Powrót