Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
kwiecień 2014
1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej w Tychach

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy wyprowadzenia mocy z bloku ciepłowniczego BC-50 w Zakładzie Wytwarzania Tychy przy ul. Przemysłowej.

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Poziomkowej w Tychach

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy wodociągu przy ul. Pogodnej w Tychach

5

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej w Tychach.

6

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu wymaganych dokumentów ws. Instalacji radiokomunikacyjnej P4 TYC0016F na dachu istniejącego budynku przy ul. Armii Krajowej 103 w Tychach.

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci wodociągowej dla zespołu budynków mieszkalnych przy ulicach Wilczej i Wiejskiej w Tychach.

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłaczami do budynków mieszkalnych przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Tychach

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Myśliwskiej w Tychach

10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla obiektu przy ul. Dzwonkowej w Tychach

11

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do obiektu przy ul. Bratków w Tychach

12

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy gazociąów wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie - gazociag średniego ciśnienia De 60/43 w ciągu ulicy Leszczynowej i Modrzewiowej

13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy sieci gazu ziemnego z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Katowickiej w Tychach.

14

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej w Tychach.

15

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bursztynowej w Tychach.

16

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wspólnej w Tychach.

17

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rubinowej i Szmaragdowej w Tychach.

18

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Klonowej w Tychach.

19

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej oczyszczone ścieki z terenu oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Chemików do rzeki Gostynki

20

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy wyprowadzenia mocy z bloku ciepłowniczego BC-50 w Zakładzie Wytwarzania Tychy przy ul. Przemysłowej w Tychach.

Powrót