Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
luty 2014
1

OBWIESZCZENIE o zmiane decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacja: Tychy - Pszczyna; Łączna długość relacji: 36,8 km"

2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Klonowej w Tychach

3

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci wodociągowej z przyłączami, budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, budowy sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami dla dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Jankowickiej w Tychach

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej z 2 przyłączami gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Mostowej w Tychach

5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Bławatków w Tychach

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Tychach

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Myśliwskiej w Tychach

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie ws. rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej w Tychach

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Goździków w Tychach

10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy sieci gazu ziemnego z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Katowickiej w Tychach

11

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach - Czułów gazociąg średniego ciśnienia De 60/43 w ciągu ulicy Leszczynowej, Modrzewiowej

12

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN w rejonie ul. Nad Jeziorem i al. Bielskiej w Tychach

Powrót