Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
grudzień 2014
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Kwiatów w Tychach.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy gazociągu fi 60PE i fi 40PE zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Grabowej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy gazociągu do lokali usługowych przy ul. Katowickiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy sieci wodociągowej przy ul. Wiejskiej, Wierzbowej i Mikołowskiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy wysokoparametrowej osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn250 od komory XXIX do komory przy ul. Bocheńskiego w rejonie Teatru Małego wraz z przyłączami do budynków "Andromeda", "Teatr Mały" i budynków mieszkalnych SM "Lokum" - I Etap, przy ulicach: Bacha, Brzechwy, Budowlanych, Braterskiej, Batorego, Bohaterów Warszawy, Ojca Bocheńskiego w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy sieci i przyłacza gazu ziemnego dla hali magazynowej  przy ul. Oświęcimskiej.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej z 2 przyłączami przy ul. Pomarańczy w Tychach.

8

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych "Master" Sp. z o.o. przez budowę rowu po śladzie instniejącego rowu z wylotem do rzeki Gostyni w rejonie ul. Lokalnej w Tychach.

9

Obwieszczenie o zgromadzeniu wymaganych dokumentów ws. instalacji radiokomunikacyjnej P4 TYC0016F na dachu istniejącego budynku przy ul. Armii Krajowej 103 w Tychach.

Powrót