Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
listopad 2014
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy, przebudowy i rozbiórki sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej dla obsługi centrum handlowego "Skałka" przy ul. Dmowskiego i al. Bielskiej w Tychach.

2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. przebudowy fragmentów ulicy Dmowskiego i alei Bielskiej w Tychach dla obsługi centrum handlowego "Skałka".

3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. sieci odprowadzającej wody opadowe i oczyszczone ścieki sanitarne z projektowanej hali magazynowej przy ul. Oświęcimskiej w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Żorskiej w Tychach.

5

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy wodociągu przy ul. Wiejskiej, Wierzbowej i Mikołowskiej w Tychach.

6

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy gazociągu fi 60 PE i fi 40 PE zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Grabowej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. Budowy sieci i przyłącza gazu ziemnego dla hali magazynowej przy ul. Oświęcimskiej.

8

Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku ws. budowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn250 od komory XXIX do komory przy ul. Bocheńskiego w rejonie Teatru Małego wraz z przyłączami do budynków "Andromeda", "Teatr Mały" i budynków mieszkalnych SM "Lokum" - I Etap przy ul. Bacha, Brzechwy, Budowlanych, Braterskiej, Batorego, Bohaterów Warszawy, Ojca Bocheńskiego w Tychach.

9

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ulicach: Wiśniowej, Wiejskiej i Szkolnej w Tychach.

10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy wysokoparametrowej osiedlowej sieci  ciepłowniczej 2xDn250 od punktu włączenia w sieć rozdzielczą Północ 2xDn400 do budynku Szpitala Miejskiego, budynku mieszkalnego al. Bielska 80-82 i Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicach: Cienistej, Cichej i Czarnieckiego w Tychach.

Powrót