Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
październik 2014
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wydaniu decyzji ws. budowy energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika ul. Szkolnej do granic miasta Tychy z gminą Wyry.

2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bierunia o wszczęciu postępowania ws. budowy kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią na potrzeby osiedla Osada-Czułów w rejonie ulicy Katowickiej w Tychach.

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy linii kablowej średniego napiecia relacji: Katowice-Murcki, słup nr 7659 - Katowice-Kostuchna, słup nr 7542, w rejonie ul. Boya-Żeleńskiego w Tychach.

4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej dwa budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej oraz budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Szkolnej w w Tychach

5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy stacji tranformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN dla zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Gen. de Gaulle'a w Tychach.

6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy wyprowadzenia mocy elektrycznej z bloku ciepłowniczego BC-50 w ZW Tychy przy ul. Przemysłowej w Tychach.

7

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych "Master" Sp. z o.o. przez budowę rowu po śladzie istniejącego rowu z wylotem do rzeki Gostyni w rejonie ul. Lokalnej w Tychach.

8

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania ws. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Złotej w Tychach.

9

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Żorskiej w Tychach.

10

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zawilcó w Tychach

11

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ejsmonda w Tychach

12

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej 17a-19

13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. rozbudowy sieci gazu ziemnego z czterema przyłączami do czterech budynków mieszkalnych przy ul. Katowickiej i Orzechowej w Tychach.

14

Obwieszczenie o wydnaniu decyzji ws. rozbudowy gazociągu wraz z budową 3 przyłączy gazu do budynków ul. Nad Potokiem.

15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. rozbudowy sieci gazowej zasilającej dwa budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej oraz budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Szkolnej w Tychach.

16

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy wyprowadzenia mocy elektrycznej z bloku ciepłowniczego BC-50 w Zakładzie Wytwarzania Tychy przy ul. Przemysłowej w Tychach.

Powrót