Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
wrzesień 2013
1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej wraz z 1 przyłączem gazu do budynku przy ul. Szkolnej w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Szmaragdowej w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Śląskiej w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Grabowej w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Spokojnej w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Regulacji cieku Tyskiego w km 2+400 - 4+900 w mieście Tychy wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej"

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Myśliwskiej w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z posesji zespołu domów jednorodzinnych przy ul. ZImowej w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Magnolii i ul. Kwiatów w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Narcyzów w Tychach"

11

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Szkolnej w Tychach"

12

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z pzyłączem gazu dla budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowej w Tychach"

13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ulicy Palmowej w Tychach

Powrót