Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
lipiec 2013
1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Palmowej w Tychach

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej ws. "Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Uczniowską i ul. Ujejskiego wraz z chodnikami, stanowiskami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem"

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy gazociągu zasilającego budynki mieszkalne przy ul. Marzanny w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Osiedlowej sieci cieplnej w/p od SWC Sienkiewicza do budynków mieszkalnych i usługowych przy ul.icach: Sienkiewicza, Ojca Bocheńskiego, Damrota, Nowokościelnej, Norwida oraz Placu Wolności w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Bławatków w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Szkolnej w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wszczecieu postępowania ws. "Budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wierzbowej w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościelnej"

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy gazociągu zasilającego budynki mieszkalne przy ul. Marzanny w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynki mieszkalne przy ul. Głównej w Tychach"

11

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy sieci wodociągowej fi 200/ fi 160 mm PE dla zasilenia w wodę istniejących budynków przemysłowych w rejonie ul. Towarowej i Cielmickiej"

Powrót