Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2013
1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ul. Ziemiańskiej w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Uczniowską i ul. Ujejskiego wraz z chodnikami, stanowiskami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem"

4

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN w rejonie ul. Sikorskiego w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Ziemiańskiej w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ul. Jaskrów w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN oraz rozbiórka istniejącej stacji wieżowej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Browarowej w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN przy ul. Przemysłowej w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Osiedlowej sieci cieplnej w/p od SWC Sienkiewicza do budynków mieszkalnych i usługowych przy ulicach: Sienkiewicza, Ojca Bocheńskiego, Damrotra, Nowokościelnej, Norwida oraz Placu Wolności w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągu zasilającego budynki mieszkalne przy ul. Marzanny w Tychach"

11

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowa gazociągu zasilającego budynki mieszkalne przy ul. Głównej w Tychach"

12

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Bławatków w Tychach"

13

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągu zasilącego budynki mieszkalne przy ul. Marzanny w Tychach"

14

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci  wodociągowej fi 200 / fi 160 mm PE dla zasilenia w wodę istniejących budynków przemysłowych w rejonie ul. Towarowej i Cielmickiej w Tychach"

Powrót