Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
maj 2013
1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociagu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Ziemiańskiej w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu TYC0553_B przy ul. Za Drogą w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN w rejonie ul. Sikorskiego w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy sieci wodociągowej w ulicy Reja w Lędzinach"

6

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy sieci wodociągowej w ulicy Karłowicza w Lędzinach"

7

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy sieci wodociągowej w ulicy Lewandowskiej w Lędzinach"

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy sieci wodociągowej w ulicy Ławeckiej w Lędzinach"

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Punktu Selektywnego Zbierania Odpadó Komunalnych Nr 2 przy ul. Katowickiej w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Uczniowską i ul. Ujejskiego wraz z chodnikami, stanowiskami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem"

11

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy staji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN przy ul. Przemysłowej w Tychach"

12

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy stacji transformatorowej kontenerowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN oraz rozbórki istniejącej stacji wieżowej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Browarowej w Tychach"

13

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej dla potrzeb budynków mieszkalnych przy ul. Ziemiańskiej w Tychach"

14

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Nr 1 przy ul. Serdecznej w Tychach"

15

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 15/2013, zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa systemu ciepłowniczego osiedla A-2 w Tychach, w rejonie ulic: Arkadowej, Arctowskiego, Gen. Andersa, Wojska Polskiego oraz Placu Św. Anny"

16

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu termomodernizacji obiektów wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 z/s przy ul. Wejchertów w Tychach; inwestycja w obszarze działek: 729/10, 753/20 przy ul. Wejchertów-Filaretów w Tychach.

Powrót