Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
grudzień 2013
1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy sieci ciepłowniczej od komory KR-24 sieci przesyłowej Południe II w celu uruchomienia całorocznej dostawy ciepła do budynków mieszkalnych "S.M. Ryneczek" przy ulicach: Armii Krajowej, Paprocańskiej i Placu Nowary w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach - Czułowie - gazociąg średniego ciśnienia De 63 w ciągu ulicy Wiosennej"

4

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej z 3 przyłączami gazu do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Jaroszowickiej w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy wodociągu fi 250 od studni SAD IV do ulicy Mikołowskiej w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy wodociągu dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gaozwej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Narcyzów w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowa sieci cieplnej w/p kanałowej na sieć preizolowaną od punktu "A" przy ul. Stoczniowców do przejścia pod ul. Harcerską w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Inastalacji radiokomunikacyjnej P4 TYC0016F na dachu istniejącego budynku przy ul. Armii Krajowej 103 w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. budowy systemu kanalizacji deszczowej oraz zarurowania odcinka rowu otwartego w ul. Głównej w Tychach-Urbanowicach

11

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Tulipanów w Tychach"

12

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Ujęcia wody głębinowej - budowa studni głebinowych SL-1 i SL-2 dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leśnej w Tychach"

13

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN w rejonie ul. Nad Jeziorem i al. Bielskiej w Tychach"

Powrót