Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
listopad 2013
1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Świerkowej w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Śląskiej w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci elektroenergetycznej nN w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wiejskiej, Wiśniowej, Wierzbowej, Szkolnej w Tychach, w ramach projektu Przebudowa sieci nN w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Regulacji cieku Tyskiego km 2+400 - 4+900 w mieście Tychy wraz z przebudową kolidujacej infrastruktury technicznej"

5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszklany przy ul. Narcyzów w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynki mieszkalne przy ul. Jankowickiej w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem do pomieszczenia warsztatowego - pompowni w rejonie ul. Cielmickiej w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy sieci wodociagowej przy ul. Leśnej w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z 3 przyłączami gazu do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Jaroszowickiej w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy sieci cieplnej w/p kanałowej na sieć preizolowaną od punktu "A" przy ul. Stoczniowców'70 do przejścia pod ul. harcerską w Tychach"

11

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Ujęcia wody głębinowej - budowa studni głębinowych SL-1 i SL-2 dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leśnej w Tychach"

Powrót