Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
październik 2013
1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach-Czułów - gazociąg średniego ciśnienia De 63 w ciągu ulicy Wiosennej"

2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach - Czułów - gazociąg średniego ciśnienia De 60/43 w ciągu ulicy Leszczynowej i Modrzewiowej"

3

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Tulipanów w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy wodociągu fi 250 od studni SAD IV do ulicy Mikołowskiej w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Śląskiej w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Szmaragdowej w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 2/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacja: Tychy - Pszczyna; Łączna długość relacji: 36,8 km"

8

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Instalacji radiokomunikacyjnej P4 TYC0016F na dachu istniejącego budynku przy ul. Armii Krajowej 103 w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej wraz z 1 przyłączem do budynku przy ul. Szkolnej w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu TYC0553_B przy ul. Za Drogą w Tychach"

11

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Grabowej w Tychach"

12

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Spokojnej w Tychach"

13

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Narcyzów w Tychach"

14

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem do pomieszczenia warsztatowego-pompowni w rejonie ul. Cielmickiej w Tychach"

15

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Myśliwskiej w Tychach"

16

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z posesji zespołu domów jednorodzinnych przy ul. Zimowej w Tychach"

17

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. budowy systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach-Urbanowicach wraz z zarurowaniem fragmentu rowu otwartego

18

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynki mieszkalne przy ul. Jankowickiej w Tychach"

19

OBWIESZCZENIE o zebraniu dowodów ws. "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu TYC0553_B przy ul. Za Drogą w Tychach"

Powrót