Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
styczeń 2013
1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 6/2013 ws. "Budowy sieci wodociągowej fi 110/40 mm wraz z przyłączami fi 32 mm dla  zabudowy mieszkaniowej przy ul. Skośnej w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 7/2013 ws. "Budowy komory redukcyjno-pomiarowej z wyposażeniem i rurociągami przełączeniowymi fi 400 i 315 mm przy ul. Armii Krajowej w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Ujęcia wody głębinowej - budowa studni głębinowej Sp-1 i Sp-2 wraz z infrastrukturą i dojazdami do ujęc w rejonie ul. Piaskowej w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynki mieszkalne przy ul. Jankowickiej w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 3/2013 umarzającej postępowanie ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Gajowej w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 4/2013 umarzającej postępowanie ws. "Budowy ekranu akustycznego przy ul. Beskidzkiej w Tychach w związku ze zmianą lokalizacji ekranów akustycznych projektowanych dla przebudowy drogi krajowej DK-1"

7

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 5/2013 ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami przy ulicach: Norwida, Nowokościelnej i Ks. Prof. Blachnickiego w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 1/2013 ws. "Przebudowy odcinka napowietrznego zasilaczy Tychy-Miasto i Kosztowy na zasilacze kablowe w podstacji trakcyjnej 12P tychy przy ul. Mostowej w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 2/2013 ws. "Przebudowy odcinka napowietrznego zasilaczy Tychy-Miasto i Kosztowy na zasilacze kablowe w podstacji trakcyjnej 12P Tychy przy ul. Mostowej w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 77/2012 ws. "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu TYC0553_B przy ul. Za Drogą w Tychach"

11

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 78/2012 ws. "Budowy sieci gazowej niskoprężnej wraz ze stacją redukcyjną na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. Cielmickiej w Tychach"

Powrót