Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2012
1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn." "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Dworskiej w Tychach"

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa gazociągów wraz z przyłączami przy ul. Katowickiej i Grabowej w Tychach"

3

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa gazociągów wraz z przyłączami przy ul. Topolowej w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Ziemiańskiej w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 49/2012 ws. "Budowy kanału sanitarnego fi 200/160 mm dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Targiela w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 50/2012 ws. "Budowy wodociągu fi 110 mm dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Miodowej w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 51/2012 ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynem mieszkalny przy ul. Palmowej w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 52/2012 ws. "Budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami dla zespołu mieszkaniowego w rejonie ulic: Wejchertów, Filaretów i Filomatów w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 47/2012 ws. "Budowy kanału sanitarnego fi 200/160 mm dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Żorskiej w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 48/2012 ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie przy ul. Topolowej"

11

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej przy ul. Ostróżki w Tychach"

12

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 44/2012 ws. "Przebudowy sieci wodociągowej fi 225 mm dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Katowickiej i Grabowej w Tychach"

13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 45/2012 ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Świerkowej w Tychach"

14

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 46/2012 ws. "Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Żorskiej w Tychach"

15

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 43/2012 ws. "Budowy gazociągu wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie przy ulicach: Katowickiej, Palmowej, Leszczynowej, Piaskowej, Modrzewiowej, Grabowej, Świerkowej, Śląskiej i Zwierzynieckiej"

16

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 TYC0057E przy ul. Dworskiej w Tychach"

Powrót