Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
lipiec 2012
1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 40/2012 ws. "Budowy linii kablowej SN wraz z wymianą stacji wieżowej w Tychach-Czułowie przy ulicach: Katowickiej, Modrzewiowej, Lipowej i Zwierzynieckiej"

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 41/2012 ws. "Rozbudowy gazociągu do budynków mieszkalnych przy ul. Narcyzów w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 42/2012 ws. "Budowy kanału sanitarnego fi 200/160 dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Żorskiej w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie przy ul. Katowickiej i Grabowej"

5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanału sanitarnego fi 200/160 mm dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Targiela w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy wodociągu fi 110 mm dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Miodowej w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami dla zespołu mieszkaniowego w rejonie ulic: Wejchertów, Filaretów i Filomatów"

8

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanału sanitarnego fi 200/160 mm dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Żorskiej w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 37/2012 ws. "Rozbudowy gazociągu do budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 38/2012 ws. "Budowy sieci wodociągowej fi 110 mm wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Cisów w Tychach"

11

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 39/2012 ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie przy ul. Topolowej"

12

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Palmowej w Tychach"

13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 34/2012 ws. "Rozbudowy sieci gazowej śr/pr z przyłączem do budynku mieszlnego przy ul. Oświęcimskiej w Tychach"

14

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 35/2012 ws. "Rozbudowy gazociągu z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Magnolii w Tychach"

15

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 36/2012 ws. "Budowy linii kablowej SN wraz z wymianą stacji wieżowej w Tychach-Czułowie przy ul. Zwierzynieckiej"

16

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie przy ul. Topolowej.

17

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy i przebudowy sieci wodociągowej fi 225; fi 160 mm PE wraz z przełączeniami na odcinku od istniejącego wodociągu fi 300 mm stal. (parcela nr 802/237) do ul. Targiela - boczna oraz odcinej wodociągu fi 160 mm PE w ul. Strzeleckiej zasilający projektowany na parceli nr 2813/124 budynek biurowy z punktem serwisowym przy ul. Targiela i Strzeleckiej w Tychach"

18

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Żorskiej w Tychach

19

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 29/2012 ws. "Budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Mielęckiego w Bieruniu"

20

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 30/2012 ws. "Budowy stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z linią kablową SN dla zasilania zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wierzbowej w Tychach"

21

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 31/2012 ws. "Budowy wodociągu dla zabudowy mieszkalnej przy ul. Oświęcimskiej w Tychach"

22

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 32/2012 ws. "Przebudowa systemu ciepłowniczego osiedla A-2 w Tychach, w rejonie ulic: Arkadowej, Arctowskiego, Gen. Andersa, Wojska Polskiego oraz Placu Św. Anny"

23

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 33/2012 ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Łącznej w Tychach"

24

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. "Budowy osiedlowej sieci cieplnej w/p do budynków mieszkalnych przy ul. Paprocańskiej w Tychach"

25

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy sieci wodociągowej fi 225 mm dla zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Katowickiej i Grabowej w Tychach"

26

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Świerkowej w Tychach.

27

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanału sanitarnego fi 200/160 mm dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Żorskiej w Tychach"

Powrót