Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2012
1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy linii kablowej SN wraz z wymianą stacji wieżowej w Tychach-Czułowie, przy ulicach: Katowickiej, Modrzewiowej, Lipowej i Zwierzynieckiej w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowa sieci wodociągowej fi 110 mm wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Cisów w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy linii kablowej SN wraz z wymianą stacji wieżowej w Tychach-Czułowie przy ul. Zwierzynieckiej w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 23/2012 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z pompowniami P-5, P-6 oraz zasilaniem energetycznym w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia w rejonie ulic: Turystycznej, Dojazdowej i Wspólnej w Bieruniu.

5

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 24/2012 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia pomiędzy ulicami: Bojszowską i Chemików, w rejonie cieku Gostynia w Bieruniu"

6

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 25/2012 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia przy ul. Potokowej w Bieruniu"

7

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 26/2012 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jaosty-Kolonia przy ul. Potokowej w Bieruniu"

8

OBWIESZCZENIE o wyadniu decyzji Nr 27/2012 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia przy ul. Turystycznej w Bieruniu"

9

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu do budynków mieszkalnych przy ul. Narcyzów w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu do budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej w Tychach"

11

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Magnolii w Tychach"

12

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej śr/pr. z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Oświęcimskiej"

13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 22/2012 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z pompowniami P-3, P-4 oraz zasilaniem energetycznym w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia w rejonie ul. Szybowej i Okrężnej w Bieruniu"

14

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Łącznej w Tychach"

Powrót