Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
maj 2012
1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy osiedlowej sieci cieplnej w/p do budynków mieszkalnych przy ul. Paprocańskiej w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 21/2012 ws. "Rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Oświęcimskiej w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 20/2012 ws. "Przebudowy gazociągu przy ul. Jaroszowickiej w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. " Budowy wodociągu dla zabudowy mieszkalnej przyy ul. Oświęcimskiej w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy systemu ciepłowniczego osiedla A-2 w Tychach, w rejonie ulic: Arkadowej, Arctowskiego, Gen. Andersa, Wojska Polskiego oraz Placu Św. Anny"

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z linią kablową SN dla zasilania zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wierzbowej w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 17/2012 ws. "Budowy ekranu akustycznego przy ul. Beskidzkiej w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 18/2012 ws. "Budowy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem 3 wlotów do rzeki Mlecznej w rejonie ul. Katowickiej w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia, przy ul. Potokowej w Bieruniu"

10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji ciśnieniowej w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia, przy ul. Potokowej w Bieruniu"

11

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia, przy ul. Turystycznej w Bieruniu"

12

OBWIESZCZENIE ws. "Budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Ochotnicznej Straży Pożarnej przy ul. Mielęckiego w Bieruniu"

13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 19/2012 ws. "Wykonania obelisku pamięci ofiar Katynia wraz z dojściami w rejonie ul. Uczniowskiej w Tychach"

14

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z pompowniami P-3, P-4 oraz zasilaniem energetycznym w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia w rejonie ul. Szybowej i Okrężnej w Bieruniu"

15

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z pompowniami P-5, P-6 oraz zasilaniem energetycznym w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia w rejonie ulic: Turystycznej, Dojazdowej i Wspólnej w Bieruniu"

16

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postęowania ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ramach inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia na terenie pomiędzy ulicami: Bojszowską i Chemików, w rejonie cieku Gostynia w Bieruniu"

17

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 15/2012 ws. "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 7831 - KGO-GOP "TYCHY ŻWAKÓW" na istniejącym budynku Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Konecznego w Tychach"

18

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 16/2012 ws. "Przebudowy systemu ciepłowniczego osiedla A-1 w Tychach w rejonie ulic: Arkadowej, Asnyka, Gen. Andersa, Wojska Polskiego oraz Placu Św. Anny"

19

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy gazociągu przy ul. Jaroszowickiej w Tychach"

Powrót