Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
marzec 2012
1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem 3 wylotów do rzeki Mlecznej, w rejonie ul. Katowickiej w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci wodociągwej przy ul. Oświęcimskiej w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy systemu ciepłowniczego osiedla A-1 w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 11/2012 ws. "Budowy gazociągu wraz z przylączem przy ul. Budowlanych w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 10/2012 ws. "Budowy linii kablowej SN 20kV od istniejącej stacji transformatorowej M0824 do projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej i od tej stacji do istniejącej stacji kontenerowej ST2 oraz budowa stacji transformatorowej kontenerowej przy al. Bielskiej w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu wymaganej dokumentacji ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w rejonie ulic: Bałuckiego, Bema Begonii, Budowlanych, Czarnieckiego, Cienistej oraz Cichej w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Konecznego 1 w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Piaskowej w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 8/2012 ws. "Budowa sieci gazu ziemnego z przyłączem gazu ziemnego dla projektowanego budynku Gabinetu Lekarskiego przy ul. Bocznej w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 9/2012 ws. "Budowy linii kablowej SN od słupa linii napowietrznej nr ML1042 do projektowanej stacji transformatorowej nr M891 dla zasilania zabudowy mieszkanuiowej przy ul. Nowej w Tychach"

Powrót