Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
luty 2012
1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągu wraz z przyłączem przy ul. Budowlanych w Tychach" w ramach inwestycji "Budowa gazociągów wraz  przyłączami w Tychach  rejonie ulic: Bałuckiego, Bema, Begonii oraz al. Bielskiej".

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 5/2012 ws. "Oświetlenia ciągów komunikacyjnych w rejonie ulicy Przemysłowej w Tychach".

3

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w rejonie ulic: Bałuckiego, Bema, Begonii, Budowlanych, Czarnieckiego, Cienistej, Cichej oraz al. Bielskiej w Tychach".

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy linii kablowej SN od słupa linii napowietrznej nr ML1042  do projektowanej stacji transformatorowej nr M891 dla zasilania zabudowy mieszkaniowej przy ul. Nowej w Tychach".

5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy linii kablowej SN 20kV od istniejacej stacji transformatorowej kontenerowej i od tej stacji do istniejącej stacji kontenerowej ST2 oraz budowa stacji transformatorowej przy al. Bielskiej w Tychach".

6

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 7/2012 ws. "Rozbudowa gazociagu zasilającego pawilon handlowo-usługowy w rejonie skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Goździków i ul. Dzwonkową w Tychach".

7

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 4/2012 ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Żorskiej w Tychach".

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 6/2012 ws. "Rozbudowy gazociągu z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Tulipanów w Tychach".

9

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postęopwania ws. "Budowy sieci gazu ziemnego z przyłączem gazu ziemnego dla projektowanego budynku "Gabinetu Lekarskiego" przy ul. Bocznej w Tychach".

10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy ul. Lewandowskiej w Lędzinach w zakresie budowy oświetlenia zewnetrznego"

11

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci wodociągowej fi125 PE zasilającej budynek Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny i Miejskiego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Stadionowej w Lędzinach"

Powrót