Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
grudzień 2012
1

OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania ws. "Przebudowy odcinka napowietrznego zasilaczy Tychy-Miasto i Kosztowy na zasilacze kablowe w podstacji trakcyjnej 12P Tychy przy ul. Mostowej w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania ws. "Przebudowy odcinka napowietrznego zasilaczy Tychy-Miasto i Kosztowy na zasilacze kablowe w podstacji trakcyjnej 12P Tychy przy ul. Mostowej w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 75/2012 ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 76/2012 ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszklany przy ul. Wspólnej w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowa sieci wodociągowej fi 110/40 mm wraz z przyłączami fi 32 mm dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Skośnej w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy komory redukcyjno-pomiarowej z wyposażeniem i rurociągami przełączeniowymi fi 400 i 315 mm przy ul. Armii Krajowej w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 72/2012 ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Piaskowej w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 73/2012 ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Śląskiej w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 74/2012 ws. "Budowy osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Żorskiej w Tychach"

11

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 71/2012 ws. "Budowy stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z linią kablową SN dla zasilania zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wierzbowej w Tychach"

12

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci gazowej niskoprężnej wraz ze stacją redukcyjną na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. Cielmickiej w Tychach"

13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 69/2012 ws. "Budowy sieci cieplnej wysokoparametrowej kanałowej na sieć preizolowaną 2xDn300 od komory KR-15 do KR-15b w rejonie ulic: Stoczniowców i Harcerskiej w Tychach"

14

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 70/2012 ws. "Budowy sieci gazowej rozdzielczej fi 90 z przyłączem do budynku biurowo-handlowo-magazynowego przy ul. Poziomkowej w Tychach"

15

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 68/2012 ws. "Budowy kanału sanitarnego fi 200 mm dla zabudowy mieszkalniowej przy ul. Żorskiej w Tychach"

16

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłaczami przy ulicach:Norwida, Nowokościelnej i Ks. Prof. Blachnickiego w Tychach"

Powrót