Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
listopad 2012
1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 65/2012 ws. "Przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej kanałowej na sieć preizolowaną 2xDn350 od komory KR-13 do komory KR-15a przy ul. Stoczniowców w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 66/2012 ws. "Przebudowy sieci centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody osiedla R-1 w Tychach przy ulicach: Reymonta, Rataja i Reja"

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 67/2012 ws. "Rozbudowy gazociagu zasilającego budynek mieszkalny zlokalizowany pzy ul. Szarotek w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ws. ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn: "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacja: Tychy - Pszczyna; łączna długość relacji: 36,8 km"

5

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego o wszczęciu posrępowania ws. Przebudowy odcinka napowietrznego zasilaczy Tychy Miasto i Kosztowy na zasilacze kablowej w podstacji trakcyjnej 12P Tychy, w rejonie ul. Mostowej w Tychach w granicach terenów zamkniętych.

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Wspólnej w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 64/2012 ws. "Rozbudowy sieci gazowej przy ul. Ostróżki w Tychach"

9

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania ws. "Przebudowy odcinka napowietrznego zasilaczy Tychy-Miasto i Kosztowy na zasilacze kablowe w podstacji trakcyjnej 12P Tychy, ul. Mostowa"

10

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania ws. "Przebudowa odcinka napowietrznego zasilaczy Tychy-Miasto i Kosztowy na zasilacze kablowe w podstacji trakcyjnej 12P Tychy, ul. Mostowa"

11

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu TYC0553_B przy ul. Za Drogą w Tychach"

12

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy osiedlowej sieci cieplnej w/p wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Żorskiej w Tychach"

13

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanału sanitarnego fi 200 mm dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Żorskiej w Tychach"

Powrót