Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
październik 2012
1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 63/2012 ws. "Rozbudowy sieci gazowej do obiektu handlowo-usługowego przy ul. Barona i Budowlanych w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy sieci centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody osiedla R-1 w Tychach przy ul. Reymonta, Rataja i Reja"

3

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Piaskowej w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Szarotek w Tychach"

5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Śląskiej w Tychach"

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej przy ul. Ostróżki w Tychach"

7

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 62/2012 ws. "Budowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Frycza Modrzewskiego w Tychach"

8

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy odcinka napowietrznego zasilaczy Tychy-Miasto i Kosztowy na zasilacze kablowe w postacji trakcyjnej 12P Tychy, pzy ul. Mostowej"

9

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej kanałowej na sieć preizolowaną 2xDn350 od komory KR-13 do komory KR-15a przy ul. Stoczniowców w Tychach"

10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej kanałowej na sieć preizolowaną 2xDn300 od komory KR-15 do KR-15b w rejonie ulic: Stoczniowców i Harcerskiej w Tychach"

11

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 61/2012 ws. "Budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami przy ul. Piaskowej w Tychach"

12

OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu dowodów ws. "Budowy stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z linią kablową SN dla zasilania zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wierzbowej w Tychach"

13

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy odcinka napowietrznego zasilaczy Tychy-Miasto i Kosztowy na zasilacze kablowe w podstacji trakcyjnej 12P Tychy przy ul. Mostowej w Tychach"

14

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 59/2012 ws. "Budowy ekranu akustycznego przy ul. Beskidzkiej w Tychach w związku ze zmianą lokalizacji ekranów akustycznych projektowanych dla przebudowy drogi krajowej DK-1"

15

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 60/2012 ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Piaskowej w Tychach"

16

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 57/2012 ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Ziemiańskiej w Tychach"

17

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 58/2012 ws. "Rozbudowy sieci gazowej przy ul. Ostróżki w Tychach"

18

OBWIESZCZENIE o zmianie zakresu wniosku ws. o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn. "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacja: Tychy-Pszczyna; łączna długość relacji 36,8 km"

Powrót