Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
styczeń 2012
1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 2/2012 ws. "Przebudowy sieci gazu ziemnego z przyłaczem gazu ziemnego dla projektowanego budynku "Gabinetu Lekarskiego" przy ul. Bocznej w Tychach"

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 3/2012 ws. "Przebudowy istniejącej linii kablowej 20kV napowietrznej, łączącej stację transformatorową "Browar Obywatelski" ze studnią "Las" na linie kablową nn wraz z przeniesieniem zmodernizowanej stacji transformatorowej słupowej 20/0,4kV w rejonie ul. Browarowej w Tychach"

3

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego pawilon handlowo-usługowy w rejonie skrzyżowania ul. Beskidzkiej z ul. Goździków i ul. Dzwonkową w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Tulipanów w Tychach".

5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy gazociągu zasilającego budynek mieszkalny przy ul. Piaskowej w Tychach".

6

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 1/2012 ws. "Rozbudowy sieci gazu ziemnego z przyłączem gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jurajskiej w Tychach".

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Żorskiej w Tychach".

8

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Oświetlenia ciągów komunikacyjnych w rejonie ulicy Przemysłowej w Tychach".

Powrót