Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2011
1 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bojszowy o wydaniu decyzji ws. Przebudowy napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV, relacji: EC Tychy-Tychy, EC Tychy-Urbanowice"
2 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 48/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej w Tychach"
3 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci gazowej z przyłączami przy ul. Dzwonkowej w Tychach"
4 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Glinczańskiej w Tychach"
5 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 46/2011 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej "Ściernie" w Bieruiu przy ul. Piaskowcowej i ul. Bazaltowej"
6 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 47/2011 ws. "Budowy sieci wodociągowej przy ul. Edukacji w Tychach"
7 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 43/2011 ws. "Budowy sieci wodociągowej zasilającej układ chłodzenia w Elektrociepłowni Tychy przy ul. Składowej i Beskidzkiej w Tychach"
8 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej Ściernie w Bieruniu przy ul. Wapiennej"
9 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej Ściernie w Bieruniu w rejonie ul. Kamiennej"
10 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej Ściernie w Bieruniu w rejonie ul. Kamiennej i ul. Bogusławskiego"
11 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej Ściernie w Biueruniu przy ul. Zarzyna"
12 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej Ściernie w Bieruniu przy ul. Turystycznej"
13 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej Ściernie w Bieruniu na parceli stanowiącej pas drogowy ul. Warszawskiej"
14 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Na Grobli w Tychach"
15 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci i przyłącza gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Jaroszowickiej w Tychach"
Powrót