Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
lipiec 2011
1 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 44/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem zasilającym zakład produkcyjny przy ul. Dojazdowej w Tychach"
2 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 41/2011 ws. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej przy ul. Paprocańskiej w Tychach"
3 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 42/2011 ws. "Budowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej w Tychach"
4 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 33/2011 ws. "Przebudowy linii elektroenergetycznej SN-20kV "Czeremchowa" na linię kablową SN-20kV przy ul. Mikołowskiej, Wałowej, Granicznej i Podleskiej w Tychach"
5 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 39/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączami zasilającymi budynki mieszkalne przy ul. Czarnej w Tychach"
6 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 40/2011 ws. "Budowy sieci gazowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Kaczeniec w Tychach"
7 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej w Tychach"
8 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci wodociągowej przy ul. Edukacji w Tychach"
9 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy linii napowietrznej WN w ramach projektu: Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w Tychach"
10 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 38/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Szuwarków w Tychach"
11 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem zasilającym zakład produkcyjny przy ul. Dojazdowej w Tychach"
Powrót