Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
czerwiec 2011
1 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 34/2011 umarzającej postępowania ws. "Budowy sieci gazowej z przyłączami do budynków przy ul. Kaczeniec w Tychach"
2 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 35/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Palmowej w Tychach"
3 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 36/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Świerkowej w Tychach
4 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr: 37/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ul. Zwierzynieckiej w Tychach"
5 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie oczyszczalni ścieków "Z" przy ul. Targiela w Tychach"
6 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 30/2011 ws. "Przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN przy al. Bielskiej w Tychach"
7 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 31/2011 ws. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej przy ul. Sikorskiego i ul. Zgrzebnioka w Tychach"
8 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 32/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ul. Śląskiej, ul. Świerkowej i ul. Jesienowej w Tychach"
9 OBWIESZCZENIE o zmianie zakresu wniosku ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączami zasilającymi budynek mieszkalny w rejonie ul. Czarnej w Tychach"
10 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. "Budowy sieci gazowej z przyłączami do budynków przy ul. Kaczeniec w Tychach"
11 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej przy ul. Paprocańskiej w Tychach"
12 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej w Tychach"
13 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 25/2011 ws. "Przebudowy sieci napowietrzno-kablowej przy ul. Harcerskiej w Tychach"
14 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 26/2011 ws. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla budynków jednorodzinnych przy ul. Żorskiej w Tychach"
15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 27/2011 w. "Przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-20kV "Czeremchowa" na linię kablową przy ul. Mikołowskiej w Tychach"
16 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 29/2011 ws. "Przebudowy sieci elektroenergetycznej nN napowietrzno-kablowej przy ul. Harcerskiej i Stoczniowców w Tychach"
Powrót