Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
maj 2011
1 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 22/2011 ws. "Budowy pasa wyłączenia przy ul. Beskidzkiej w Tychach"
2 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 23/2011 ws. "Przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN oraz stacji transformatorowej przy ul. Dworskiej, Samochodowej i Turyńskiej w Tychach"
3 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 24/2011 ws. "Budowy pasa lewoskrętu w liniach rozgraniczających ul. Katowickiej w Tychach"
4 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci wodociągowej zasilającej układ chłodzenia EC Tychy przy ul. Składowej i Beskidzkiej w Tychach"
5 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN przy al. Bielskiej w Tychach"
6 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Szuwarków w Tychach"
7 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sikorskiego i ul. Zgrzebnioka w Tychach"
8 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej do budynków mieszkalnych przy ul. Zwierzynieckiej w Tychach"
9 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowe z przyłączami zasilającymi budynek mieszkalny przy ul. Czarnej w Tychach"
10 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 20/2011 ws. "Przebudowy kolektora sanitarnego przy ul. Jaśkowickiej w Tychach"
11 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 21/2011 ws. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Tulipanów, Katowickiej i Konwalii w Tychach"
12 OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu wymaganych dokumentów ws. "Przebudowy sieci napowietrzno-kablowej nN przy ul. Harcerskiej w Tychach"
13 OBWIESZCZENIE o zebraniu wymaganych dokumentów ws. "Przebudowy sieci elektroenergetycznej nN napowietrzno-kablowej przy ul. Harcerskiej i Stoczniowców w Tychach"
14 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Palmowej w Tychach"
15 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Świerkowej w Tychach"
Powrót