Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
kwiecień 2011
1 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 18/2011 ws. "Budowy sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Ziemiańskiej w Tychach"
2 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 19/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Ziemiańskiej w Tychach"
3 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy pasa lewoskrętu w liniach rozgraniczających ulicy Katowickiej w Tychach do salonu samochodowego "WITPOL" wraz z przebudową infrasrtuktury technicznej"
4 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-20kV 'Czeremchowa' na linię kablową SN-20kV przy ul. Mikołowskiej, Wałowej, Granicznej i Podleskiej w Tychach"
5 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN-20kV 'Czeremchowa' na linię kablową SN-20kV przy ul. Mikołowskiej w Tychach"
6 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 14/2011 ws. "Budowy sieci elektroenergetycznej nN w ramach projektu - Przebudowa sieci nN w Tychach przy ul. Długiej, Oświęcimskiej"
7 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 15/2011 ws. "Budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków mieszkalnych przy ul. Myśliwskiej w Tychach"
8 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 16/2011 ws. "Budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej dla zespołu mieszkaniowego ECO-LOCUM przy ul. Wejchertów, Filomatów i Filaretów w Tychach"
9 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla budynków jednorodzinnych przy ul. Żorskiej w Tychach"
10 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej, Śląskiej i Jesionowej w Tychach"
11 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 13/2011 ws. "Budowy sieci gazowej przy ul. Przemysłowej i Towarowej w Tychach"
12 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN oraz stacji transformatorowej przy ul. Dworskiej, Samochodowej i Turyńskiej w Tychach"
13 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy sieci elektroenergetycznej nN napowietrzno-kablowej przy ul. Harcerskiej i Stoczniowców w Tychach"
14 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Tulipanów, Katowickiej i Konwalii w Tychach"
15 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy sieci napowietrzno-kablowej nN przy ul. Harcerskiej w Tychach"
Powrót