Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
marzec 2011
1 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws."Budowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Ziemiańskiej w Tychach"
2 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy kolektora sanitarnego przy ul. Jaśkowickiej w Tychach"
3 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 11/2011 z dnia 24 marca 2011r ws. "Budowy sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Hutniczej, Wieniawskiego, Armii Krajowej w Tychach"
4 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Ziemiańskiej w Tychach"
5 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 10/2011 z dnia 22 marca 2011r. ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Tychach"
6 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 12/2011 z dnia 28 marca 2011 ws. "Budowy sieci gazowej z przyłączami do budynków przy ul. Kaczeniec, Marzanny w Tychach"
7 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków mieszkalnych przy ul. Myśliwskiej w Tychach".
8 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej dla zespołu mieszkaniowego ECO-LOCUM przy ul. Wejchertów, Filomatów i Filaretów w Tychach".
9 Obwieszczenie ws."Wydania decyzji nr 8/2011 dotyczacej budowy sieci gazowej przy ul.Dojazdowej w Tychach"
10 Obwieszczenie ws."Zgromadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej nN w Tychach ul.Hutnicza-ul.A.Krajowej"
11 Obwieszczenie ws."Budowy sieci elektroenergetycznej nN w Tychach przy ul.Długiej, ul.Oświęcimskiej"
12 Obwieszcenie ws."Budowy sieci gazowej przy ul.Przemysłowej i ul.Towarowej w Tychach"
Powrót