Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
grudzień 2011
1

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie przy ul. Topolowej".

2

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie przy ul. Wiosennej".

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 75/2011 ws. "Budowy konstrukcji wsporczej anten w postacji stalowej wieży, na terenie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/20kV EC Tychy przy ul. Przemysłowej w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 76/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami do obiektów biurowo-magazynowych przy ul. Fabrycznej w Tychach".

5

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie przy ulicach: Katowickiej, Palmowej, Leszczynowej, Piaskowej, Modrzewiowej, Grabowej, Świerkowej, Śląskiej i Żarnowieckiej w Tychach".

6

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 71/2011 ws. "Budowy sieci i przyłączy gazu ziemnego dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Jabłoni i ul. Śląskiej w Tychach".

7

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji 72/2011 umarzającej postępowanie ws. "Rozbudowy gazociągu z przyłączami zasilającymi 3 budynki mieszkalne przy ul. Nowej w Tychach".

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 73/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej w Tychach".

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 74/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem zasilajacym budynek mieszkalny przy ul. Ziemiańskiej w Tychach".

10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Przebudowy istniejącej linii kablowej 20kV napowietrznej, łączącej stację transformatorową "Browar Obywatelski" ze studnią "Las" na linię kablową nn wraz z przeniesieniem zmodernizowanej stacji tfansformatorowej słupowej 20kV/0,4kV w rejonie ul. Browarowe w Tychach".

11

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 861/2011 z dn. 30.11.2011r. ws. "Przebudowy sieci trakcji trolejbusowej przy ul. Burschego, Andersa, Budowlanych, al. Piłsudksiego, Towarowa, Edukacji i Grota Roweckiego w Tychach"

12

OBWIESZCZENIE wydaniu decyzji Nr 856/2011 z dn. 30.11.2011r. ws."Budowa parkingu wielopoziomowego ul. Dąbrowskiego i Wyszyńskiego w Tychach".

13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 855/2011 z dn. 30.11.2011r. ws. "Budowy parkingu wielopoziomowego ul. Gen. Andersa w Tychach".

14

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 68/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Cisów w Tychach".

15

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 69/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Jutrzenki w Tychach".

Powrót