Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
listopad 2011
1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 861/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. ws. przebudowy sieci trakcji trolejbusowej w Tychach

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 67/2011 zmieniającej decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową części budynku MIejskiego Klubu Sportowego Lędziny z przeznaczeniem na Miejskie Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz przebudowa części budynku Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny na potrzeby klubu wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną przy ul. Stadionowej w Lędzinach"

3

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami do obiektów handlowo-magazynowych przy ul. Fabrycznej w Tychach"

4

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci wodociągowej zasilającej układ chłodzenia Elektrociepłowni Tychy. Część 2"

5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągu wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie przy ul. Wiosennej".

6

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 66/2011 ws. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej, obsługującej zabudowę mieszkaniową przy ul. Wilczej i ul. Wiejskiej w Tychach".

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągu wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie przy ul. Topolowej".

8

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 64/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączami do 12 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Palmowej w Tychach".

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 65/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalane przy ul. Hutniczej w Tychach".

10

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy gazociągów wraz z przyłączami w Tychach-Czułowie przy ulicach: Katowickiej, Palmowej, Leszczynowej, Piaskowej, Modrzewiowej, Grabowej, Świerkowej, Śląskiej i Żarnowieckiej w Tychach".

11

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy konstrukcji wsporniczej anten w postaci stalowej wieży, na terenie istniejącej stacji elektroenergetycznej przy ul. Przemysłowej w Tychach".

12

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączem zasilającym budynek mieszkalny przy ul. Ziemiańskiej w Tychach."

13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 62/2011 umarzającej postępowanie ws. "Przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Stoczniowców 70 w Tychach wraz z przepięciem  przyłącza do sklepu "Biedronka"".

14

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 62/2011 ws. "Budowy sieci gazowej wraz z przyłączami przy ul. Granicznej i ul. Wałowej w Tychach".

15

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Jutrzenki w Tychach".

16

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, obsługującej zabudowę mieszkaniową przy ul. Wilczej i ul. Wiejskiej w Tychach".

Powrót