Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
październik 2011
1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 58/2011 ws. "Budowy sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Glinczańskiej w Tychach".

2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 59/2011 ws. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu przy ul. Strzeleckiej w Tychach".

3

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 60/2011 ws. "Budowy sieci gazowej z przyłączami przy ul. Dzwonkowej w Tychach".

4

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 61/2011 ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Zwierzynieckiej w Tychach".

5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej zasilającej budynki mieszkalne przy ul. Hutniczej w Tychach".

6

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozudowy sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Cisów w Tychach".

7

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Rozbudowy sieci gazowej z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej w Tychach."

8

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania ws. "Budowy sieci i przyłączy gazu ziemnego dla budynków mieszkalnych jednorodiznntych przy ul. Jabłoni i ul. Śląskiej w Tychach".

9

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 55/2011 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej "Ściernie" w Bieruniu przy ul. Zarzyna".

10

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 56/2011 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej "Ściernie" w Bieruniu przy ul. Turystycznej".

11

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 51/2011 ws. "Budowy sieci gazowej z przyłączami przy ul. Dzwonkowej w Tychach".

12

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 57/2011 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej "Ściernie" w Bieruniu w rejonie ul. Warszawskiej".

13

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 54/2011 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej "Ściernie" w Bieruniu w rejonie ul. Krzemowej i ul. Bogusławskiego".

14

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 53/2011 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej "Ściernie" w Bieruniu w rejonie ul. Kamiennej".

15

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 52/2011 ws. "Budowy kanalizacji sanitarnej "Ściernie" w Bieruniu przy ul. Wapiennej".

Powrót