Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2010
1 OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji Nr 26/2010 na rozbudowę sieci wodociagowej do budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Tychach
2 OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji Nr 27/2010 na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej przy ul. Kościelnej w Tychach
3 OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji Nr 28/2010 na budowę sieci gazu ziemnego, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej dla 9 budynków mieszkalnych przy ul. Jordana w Tychach
4 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla budowy pasa wyłączenia oraz wjazdu, budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Beskidzka
5 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr 29/2010 na budowę kanału sanitarnego dla zabudowy mieszkalnej przy ul. Targiela w Tychach
6 OBWIESZCZENIE ws. wszczęcia postępowania dla rozbudowy sieci gazowej przy al.Bielskiej/Sienkiewicza w Tychach
7 OBWIESZCZENIE ws. budowy sieci wodociągowej przy ul. Żorskiej w Tychach etap II - przepięcie przyłączy
8 OBWIESZCZENIE ws. wszczęcia postępowania odnośnie przebudowy części przyłącza na sieć gazową przy ul. Spokojnej w Tychach
9 OBWIESZCZENIE ws. wszczęcia postępowania dla budowy kanału sanitarnego dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Targiela
10 OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji Nr 25/2010 ws. budowy sieci wodociągowej przy ul. Miłej w Tychach
11 OBWIESZCZENIE ws wydania decyzji Nr 23/2010 na rozbudowę sieci gazowej z przyłączami przy ul. Piaskowj/Palmowej w Tychach
Powrót