Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
sierpień 2009
1 Obwieszczenie o rozpoczeciu procedury z udzialem spoleczenstwa
2 OBWIESZCZENIE ws. budowy sieci gazowej przy ul. Łącznej w Tychach
3 OBWIESZCZENIE ws. rozbudowy sieci gazowej dla zabudowy mieszkalnej przy ul. Strzeleckiej w Tychach.
4 OBWIESZCZENIE ws. rozbudowy sieci gazowej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Św. Józefa w Tychach.
5 OBWIESZCZENIE ws.wydania decyzji Nr 28/2009 na budowę obiektów rekreacji sportowej w Ośrodku Rekreacyjno Sportowym „Zalew” przy ul. Stadionowej w Lędzinach.
6 OBWIESZCZENIE ws.wydania decyzji Nr 26/2009 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 przy ul. Zgrzebnioka 45 w Tychach.
7 OBWIESZCZENIE ws.wydania decyzji Nr 27/2009 dla rozbudowy sieci gazowej dla zabudowy mieszkalnej przy ul. Wiejskiej w Tychach.
8 OBWEISZCZENIE ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: Rozbudowa gazociągu do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Dworskiej w Tychach.
9 OBWEISZCZENIE ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: Budowa wodociągu dla zabudowy mieszkalnej przy ul. Miłej w Tychach
10 OBWEISZCZENIE ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: Budowa wodociągu dla zabudowy mieszkalnej położonej przy ul. Pod Lasem w Tychach
11 OBWIESZCZENIE ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: Budowa pasa lewoskrętu z ul. Katowickiej w ul. Tulipanów w Tychach.
12 OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji dla inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Goździków w Tycach.
13 OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji dla inwestycji p.n.: Budowa spięcia końcówek wodociągu  110 mm w ulicy Roździeńskiego z wodociągiem  100 mm w ulicy Harcerskiej w Tychach
14 OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Myśliwskiej w Tychach
15 OBWIESZCZENIE ws wydania decyzji dla inwestycji p.n.:Budowa spięcia końcówek wodociągu w ul. Roździeńskiego z wodociągiem w ul. Nizinnej,
16 OBWIESZCZENIE ws.wydania decyzji dla inwestycji p.n.:Budowa sieci gazowej dla zabudowy mieszkalnej,położonej przy ul. Łącznej w Tychach.
17 OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji dla inwestycji p.n.: Rozbudowa sieci gazowej, na parcelach położonych przy ul. Jaśkowickiej w Tychach.
18 OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzji dla inwestycji p.n.: Rozbudowa sieci gazowej dla zabudowy mieszkalnej, na parcelach położonych przy ul. Strzeleckiej w Tychach.
19 OBWIESZCZENIE ws. wydania decyzjidla inwestycji p.n.: Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej, na parcelach położonych przy ul. Braterskiej w Tychach.
Powrót