Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Inwestycje celu publicznego
Opis krótki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku przy ulicy Wiejskiej w Tychach.

Treść

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja Nr 8/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.:
Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Tychach przy ul. Wiejskiej, na parcelach nr: 556/58, 544/8.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony, że mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji, znak sprawy GWP.6733.65.2015.GŁ w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49, pok. 701 (VII piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-02-29
Data zakończenia obowiązywania 2016-03-14
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁukaszek Grzegorz
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek Grzegorz
Data wytworzenia informacji2016-02-29
  1. 2016-02-29 09:11:55 Łukaszek Grzegorz - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót